باشگاه کارآفرینی

با توجه به اینکه دروس دانشگاهی ظرفیت‌ها و توانایی‌های شغلی را به ویژه در مسائل نظری افزایش می‌دهد اما دانشجویان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار موردنظر خود را به خوبی ندارند. کاشف با راه‌اندازی باشگاه کارآفرینی فعالیت‌های گوناگونی از جمله برگزاری دوره های متعدد کاربردی اختصاصی هر حوزه در این رابطه را انجام می‌دهد. باشگاه کارآفرینی کاشف به عنوان یک نهاد فعال و تأثیرگذار در اکوسیستم کاشف با هدف فرهنگ‌سازی، ترویج و ارتقای توانمندی‌ها و قابلیت‌های کارآفرینان در کشور از راه‌اندازی کسب و کار و تولید محصولات دانش‌بنیان حمایت می‌کند. کلیه علاقه مندان به یادگیری مهارت‌های شغلی و کارآفرینی، همچنین تیم ‌های استارتاپی می‌توانند با عضویت در باشگاه کارآفرینی کاشف از خدمات اکوسیستم کارآفرینی کاشف استفاده کنند.

 

  • امکان استفاده از تورهای آموزشی داخل و خارج از کشور
  • امکان حضور در رویدادهای کارآفرینان ملی
  • امکان ارسال رایگان بولتن‌های فصلی آموزش الکترونیک
  • امکان حضور در رویدادهای استارتاپ گرایند و استارتاپ ویکند