لیست دوره های آموزشی دپارتمان بیمه و بازاریابی بیمه

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

دوره جامع بازاریابی حرفه ای انواع بیمه

اصول و مبانی بازاریابی بیمه

اصول و فنون تبلیغات موثر در صنعت بیمه

مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت سنجی مشتری در صنعت بیمه

بازاریابی و فروش تلفنی انواع بیمه

اصول و فنون مذاکرات در جلسات فروش بیمه

انواع تکنیک های مراقبت از مشتریان بیمه

اخذ نمایندگی بیمه

دوره جامع بیمه های آتش سوزی

آشنایی با انواع بیمه های اتومبیل (ثالث و بدنه)

آشنایی با انواع بیمه های باربری

آشنایی با انواع بیمه عمر و اشخاص

آشنایی با انواع بیمه مسئولیت

تکنیک های فروش بیمه عمر بر اساس تیپ شخصیتی هر مشتری

مدیریت ریسک در صنعت بیمه

کارگزاری رسمی بیمه

کارگاه آموزشی تکنیک های بازاریابی در فروش بیمه عمر

کارگاه جامع روش های اجرایی فروش بیمه های عمر

دوره آموزشی جامع ورود به حرفه بیمه گری

کارگاه بیمه های مهندسی (مقدماتی)

کارگاه بیمه های مهندسی (پیشرفته)

کارگاه آموزشی قوانین مالیات کاربردی در بیمه

دوره جامع متصدی دفاتر بیمه

کارگاه آموزش بیمه های شناورهای دریایی (تئوری و عملی)

کارگاه آموزش بازدید اولیه و تفکیک ریسک و گزارش نویسی در بیمه های آتش سوزی