لیست دوره های آموزشی دپارتمان حقوق تجارت

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

حقوق تجارت الکترونیکی

مدیریت مؤثر قراردادها

اصول تهیه و تدوین قراردادها

نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)

فرایند و قانون برگزاری مناقصات

آشنایی با قانون تجارت

بایسته های حقوقی مدیران کسب و کار

دوره جامع آشنایی با سازمان جهانی تجارت (WTO) و الحاق ایران

کلیات و آشنایی با سازمان جهانی تجارت

دسترسی به بازارهای هدف

موافقت نامه کشاورزی و نظام حقوقی استانداردها

موافقت نامه های گمرکی

قواعد حاکم بر تجارت خدمات

جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

حل و فصل اختلافات تجاری

داوری تجاری بین المللی

بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای تامین مالی

آشنایی با قراردادهای فاینانس، لایسنس، امکان سنجی، …