لیست دوره های آموزشی دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

Business result (Beginner)

Beginner 1-2

Market leader

Elementary 1-4

Market leader

Pre-intermediatel 1-4

Market leader

intermediatel 1-4

Market leader

UpperIntermediate 1-4

Market leader

Advanced 1-4

Business Correspondence in practice

intermediate

Commercial Corres pondence

Pre-intermediatel- Advanced

Negotiations & International Contracts

Advanced

آموزش زبان روسی