لیست دوره های آموزشی دپارتمان فنی کامپیوتر

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

کارگاه اکسل پیشرفته (برنامه ریزی، مالی، کنترل پروژه، داشبورد)

برنامه ریزی و مدیریت پروژه با نرم افزار MSProject

کنترل کیفیت آماری SPC بوسیله نرم افزار Minitab

طرح توجیهی، ارزیابی اقتصادی پروژه ها و COMFAR III

مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

آموزش نرم افزار SPSS (مقدماتی)

آموزش نرم افزار SPSS (پیشرفته)

برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavara 6

کارگاه آموزش نرم افزار Lisrel

کارگاه آموزش نرم افزار AUTOCAD (مقدماتی)

کارگاه آموزش نرم افزار AUTOCAD (پیشرفته)

کارگاه آموزش تخصصی PLC (مقدماتی)

کارگاه آموزش تخصصی PLC (پیشرفته)

کارگاه آموزش نرم افزار Pro Engineer

کارگاه آموزش نرم افزار Fluent-Gambit (مقدماتی)

کارگاه آموزش نرم افزار Fluent-Gambit (پیشرفته)

دوره آموزشی ArcGIS  کاربردی

کارگاه آموزش نرم افزار CATIA (سطح 1)

کارگاه آموزش نرم افزار CATIA (سطح 2)

کارگاه آموزش اکسل Excel (مقدماتی)

کارگاه آموزش اکسل Excel (پیشرفته)

تکنیک های جستجو موثر در Web