لیست دوره های آموزشی دپارتمان مدیریت و سیستم

جهت مشاهده ی دوره های فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

همچنین برای اطلاع از زمان برگزاری دوره های غیر فعال بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

دوره جامع مهارتهای مدیریتی

مدیریت حل خلاقانه مسائل (TRIZ)

مهارتهای برقراری ارتباط موثر

استراتژی و مدیریت استراتژیک

تیم سازی و کار تیمی

مدیریت زمان

مدیریت استرس

تفکر سیستمی System Thinking 

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت عمومی

مدیریت جلسات

تیم سازی و کار تیمی

استراتژی و مدیریت استراتژیک

مدیریت دانش KM

مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)

مهندسی ارزش

تربیت مشاور مدیریت

آمادگی آزمون تربیت مشاور مدیریت

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

عارضه یابی سازمانی

سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی

تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم ها

مبانی کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای تازه

اجرا و کنترل استراتژی به روش BSC

تربیت ارزیاب کیفیت خدمات

نظام آراستگی (5S)

اصول مدیریت و سرپرستی

مدیریت تغییر و تحول مبتنی بر مدیریت ریسک

MBA

DBA

آشنایی با تکنیک ارزیابی 360 درجه کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی

مدیریت خشم

جانشین پروری

توسعه فردی مدیران و مسئولین PDP

مهارتهای مدیریت موثر کارکنان

مهارتهای مدیریتی

مدیریت تصمیم گیری و مدل تصمیم گیری

مدیریت تحول