ISO 14001:2015 – استاندارد های مدیریت محیط زیست

بدون امتیاز 0 رای
920,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  هدف مدیریت زیست محیطی عوامل موفقیت در مدیریت زیست محیطی…

920,000 تومان

دوره آموزشی INSO-ISO-IEC 17025 (الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون )

بدون امتیاز 0 رای
920,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  مفهوم سیستم مدیریت کیفیت تاریخچه شکل گیری استاندارد ایزو 17025…

920,000 تومان

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

بدون امتیاز 0 رای
286,000 تومان

سرفصل دوره: مبانی و مفاهیم مدیریت ریسک آشنایی کلی با روشهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک آشنایی با روش آنالیز…

286,000 تومان

کنترل فرایند آماری

بدون امتیاز 0 رای
920,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: مقدمه، مفهوم و ابعاد کیفیت معرفی ابزارهای هفت‌گانه کنترل (برگه…

920,000 تومان

ممیزی داخلی ISO9001:2015 ( سیستم مدیریت کیفیت)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: مقدمه ای بر استاندارد ISO 9001 فرآیند ممیزی داخلی تکنیک…

450,000 تومان
2,500,000 تومان

آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  تعریف مشاغل سخت و زیان آور  تقسیم بندی مشاغل سخت…

500,000 تومان

الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: واژگان بنیادی در استاندارد ISO22000:2018 /  سیستم مدیریت  ایمنی مواد…

480,000 تومان

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP با نرم افزار

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با محیط MSP  تقویم  وارد کردن فعالیتها  تعیین روابط…

580,000 تومان

ایمنی برق

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  آشنایی با قوانین و مقرارت و آیین نامه های حفاظت…

450,000 تومان

آشنایی با ارزیابی انطباق واژگان و اصول عمومی INSO-ISO-IEC-17000

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  تعریف و مزایای استاندارد و استانداردسازی  مروری بر استانداردهای بین…

580,000 تومان

اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی

بدون امتیاز 0 رای
620,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  اصول، مفاهیم و مبانی کالیبراسیون  آشنایی با تعاریف و اصطلاحات…

620,000 تومان

مدیریت پروژه

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  اصول مدیریت و برنامه ریزی پروژه انواع ساختارهای سازمانی پروژه…

580,000 تومان

تهیه طرح توجیهی با نرم افزار COMFAR III

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  مبانی اقتصاد مهندسی معرفی نرم افزار کامفار بررسی ساختار و…

750,000 تومان

کنترل کیفیت عمومی QC

بدون امتیاز 0 رای
520,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: توانایی تشخیص عوامل موثر کار توانایی تشخیص کیفیت توانایی تشخیص…

520,000 تومان

آشنایی با سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: ثبت نام در سامانه جامع تجارت اخذ کد نقش (حقیقی-حقوقی)…

500,000 تومان