2,500,000 تومان

کاست کنترل طراحی و مهندسی منو

بدون امتیاز 0 رای
3,400,000 تومان
3,400,000 تومان

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

بدون امتیاز 0 رای
286,000 تومان

سرفصل دوره: مبانی و مفاهیم مدیریت ریسک آشنایی کلی با روشهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک آشنایی با روش آنالیز…

286,000 تومان

آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  تعریف مشاغل سخت و زیان آور  تقسیم بندی مشاغل سخت…

500,000 تومان

الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: واژگان بنیادی در استاندارد ISO22000:2018 /  سیستم مدیریت  ایمنی مواد…

380,000 تومان

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP با نرم افزار

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با محیط MSP  تقویم  وارد کردن فعالیتها  تعیین روابط…

480,000 تومان

ایمنی برق

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  آشنایی با قوانین و مقرارت و آیین نامه های حفاظت…

350,000 تومان

آشنایی با ارزیابی انطباق واژگان و اصول عمومی INSO-ISO-IEC-17000

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  تعریف و مزایای استاندارد و استانداردسازی  مروری بر استانداردهای بین…

480,000 تومان

اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  اصول، مفاهیم و مبانی کالیبراسیون  آشنایی با تعاریف و اصطلاحات…

580,000 تومان

مدیریت پروژه

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  اصول مدیریت و برنامه ریزی پروژه انواع ساختارهای سازمانی پروژه…

480,000 تومان

تهیه طرح توجیهی با نرم افزار COMFAR III

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  مبانی اقتصاد مهندسی معرفی نرم افزار کامفار بررسی ساختار و…

650,000 تومان

کنترل کیفیت عمومی QC

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: توانایی تشخیص عوامل موثر کار توانایی تشخیص کیفیت توانایی تشخیص…

380,000 تومان

آشنایی با سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)

بدون امتیاز 0 رای
280,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: ثبت نام در سامانه جامع تجارت اخذ کد نقش (حقیقی-حقوقی)…

280,000 تومان

کنترل کیفیت آماری spc

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: مروری بر مبنای کنترل کیفیت آشنایی با شیوه های آماری…

580,000 تومان

روش های نگهداری مواد شیمیایی و میکروبی در آزمایشگاه

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: شرایط نگهداری مواد شیمیایی در آزمایشگاه شرایط و دستورالعمل نگهداری…

480,000 تومان

ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: فضای آزمایشگاه مواد شیمیائی و خطرات آن جابجائی مواد وسایل…

380,000 تومان