با همکاری گروه دانش بنیان کاشف صورت گرفت: برگزاری کانون ارزیابی شایستگی مدیران اداره کل صمت گیلان

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای برای روسای ادارات ستادی و شهرستانی اداره کل…

فهرست برگزیدگان دومین جشنواره “تجلیل از واحدهای برتر شهر صنعتی رشت با رویکرد فناورانه”

در دومین جشنواره تجلیل از واحد‌های شهر صنعتی رشت با رویکرد فناورانه که باحضور جمعی…

بهره گیری از هوش مصنوعی موجب افزایش راندمان مجموعه ها می شود

مدیر عامل شرکت هوش سیستم گیل و مدیر اولین مرکز هم آفرینی هوش مصنوعی در…