کافه کار آفرینی کاشف

کافه کارآفرینی پاتوقی است برای تعامل و شبکه سازی در کافه کارآفرینی افراد سرشناس و فرهیخته اکوسیستم کارافرینی و صنعت در یک مکان برای ایجاد گپ و گفتگو در کنار هم، ارتباط گیری و شبکه سازی و همچنین آشنایی با سرمایه گذاران جمع می‌شوند کافه کارآفرینی کاشف با اهداف زیر راه اندازی شده است :

  • ایجاد بستری مناسب جهت تبديل ايده­هاي نخبگان و نوآوران و کارآفرینان به كسب و كار سودده
  • فراهم نمودن زمينه جذب سرمايه و بالندگي و توسعه استارتاپ­ها پس از تبديل ايده به كسب و كار

برای عضویت در کافه کارآفرینی کاشف می توانید از طریقدرخواست زیر عمل کنید.