کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

آشنایی با انواع مواد اولیه در بافت فرش دستباف ایرانی

مدرس : خانم ندا سادات ملکوتی

پنج شنبه 1402/01/31

ساعت 9 تا 10:30


Collapse recordings

آشنایی با انواع مواد اولیه در بافت فرش دستباف ایرانی
آشنایی با انواع مواد اولیه در بافت فرش دستباف ایرانی
31 فروردین 1402