کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

فروش فرش دستباف در فضای مجازی

مدرس : آقای علی میرجمالی

چهار شنبه 1402/01/30

ساعت 9 تا 10:30


Collapse recordings

فروش فرش دستباف در فضای مجازی
فروش فرش دستباف در فضای مجازی
30 فروردین 1402