کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

کشت خیار گلخانه ای

۶ و ۷ اردیبهشت

ساعت ۱۵ الی ۱۸

مدرس :مهندس شیخ سفلی


Collapse recordings

کشت خیار گلخانه ای
کشت خیار گلخانه ای
7 اردیبهشت 1401
کشت خیار گلخانه ای
کشت خیار گلخانه ای
6 اردیبهشت 1401