کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

مدیریت منابع انسانی در تعاونی ها

25 آذر ۱۴۰۰

ساعت : 9 صبح

مدرس : بهمن علی پناه

 


Collapse recordings

مدیریت منابع انسانی در تعاونی ها
مدیریت منابع انسانی در تعاونی ها
25 آذر 1400