کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

پرورش الاغ شیری

4 آذر ۱۴۰۰

ساعت :11 الی 13

مدرس :دکتر داود نعمتی

 


Collapse recordings

پرورش الاغ شیری
پرورش الاغ شیری
29 آذر 1400
پرورش الاغ شیری
پرورش الاغ شیری
4 آذر 1400