کار آفرینان شایسته فاخر

دپارتمان ها

دپارتمان کشاورزي

دپارتمان فنی و مهندسی

دپارتمان زبان خارجی

دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

دپارتمان سلامت، ایمنی و بهداشت

دپارتمان مالی و حسابداري

دپارتمان بیمه، بورس و بانک

دپارتمان اداري و سازمانی

دپارتمـان بازاریابی و فروش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان تولید و کیفیت

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

کار آفرینان شایسته فاخر

وبینار آموزشی آشنایی با زیست بوم نوآوری کشور

سه شنبه ۱ آذر

ساعت ۹ صبح

استاد: ابراهیم کوهستانی

مدیر دهکده فناوری و نوآوری فشتام پارک علم و فناوری گیلان

 


Collapse recordings

وبینار آموزشی آشنایی با زیست بوم نوآوری کشور
وبینار آموزشی آشنایی با زیست بوم نوآوری کشور
1 آذر 1401