اصول ممیزی داخلی ایزو 19011

بدون امتیاز 0 رای
720,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  آشنایی با بندهای استاندارد ممیزی طبقiso19011:2018 آشنایی با انواع ممیزی…

720,000 تومان

ایمنی عمومی (ویژه کارگران)

بدون امتیاز 0 رای
188,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با حوادث و بیماری های ناشی از کار و…

188,000 تومان

ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

بدون امتیاز 0 رای
683,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: اصول و مفاهیم ایمنی تشریح وظایف مسئول ایمنی شناخت قوانین…

683,000 تومان

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

بدون امتیاز 0 رای
286,000 تومان

سرفصل دوره: مبانی و مفاهیم مدیریت ریسک آشنایی کلی با روشهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک آشنایی با روش آنالیز…

286,000 تومان