الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: واژگان بنیادی در استاندارد ISO22000:2018 /  سیستم مدیریت  ایمنی مواد…

480,000 تومان