آشنایی با استاندارد (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی) HACCP

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  انواع مواد غذایی ،گروه های اصلی مواد غذایی سیستم های…

580,000 تومان

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت iso10013

بدون امتیاز 0 رای
670,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت  پیاده سازی مدیریت کیفیت  الزامات…

670,000 تومان

الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018

بدون امتیاز 0 رای
670,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: واژگان بنیادی در استاندارد ISO22000:2018 /  سیستم مدیریت  ایمنی مواد…

670,000 تومان

ایمنی عمومی (ویژه کارگران)

بدون امتیاز 0 رای
145,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با حوادث و بیماری های ناشی از کار و…

145,000 تومان

ایمنی عمومی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

بدون امتیاز 0 رای
683,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: اصول و مفاهیم ایمنی تشریح وظایف مسئول ایمنی شناخت قوانین…

683,000 تومان

تهیه طرح توجیهی با نرم افزار COMFAR III

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  مبانی اقتصاد مهندسی معرفی نرم افزار کامفار بررسی ساختار و…

1,100,000 تومان

سیستم های نوین سفارشات کالا و کنترل موجودی انبار

بدون امتیاز 0 رای
620,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: اصول و مبانی انبارداری و کنترل موجودی  انواع مدل‌های موجودی…

620,000 تومان

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

بدون امتیاز 0 رای
286,000 تومان

سرفصل دوره: مبانی و مفاهیم مدیریت ریسک آشنایی کلی با روشهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک آشنایی با روش آنالیز…

286,000 تومان
9%
تخفیف

قرارداد کار

بدون امتیاز 0 رای
1,750,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  انواع قراردادها  شرایط صحت قرارداد ارکان و شرایط اساسی قراردادها…

1,750,000 تومان