آشنایی با اسناد و اطلاعات و مراحل بارگزاری مناقصات

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: فرایند برگزاری مناقصه تهیه اسناد مناقصه مراحل گشایش پیشنهادها آئین…

380,000 تومان

آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  تعریف مشاغل سخت و زیان آور  تقسیم بندی مشاغل سخت…

500,000 تومان
26%
تخفیف

آشنایی با ممیزی سیستم های مدیریت بر مبنای استاندارد ISO 19011: 2018

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: مروری بر مفهوم کیفیت در سازمان ها مقدمه ای بر…

500,000 تومان

استراتژی اقیانوس آبی

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آینده پژوهش وآینده نگاری شناخت و مفهوم ارزش و ارزش…

380,000 تومان

اصول ساماندهی محیط کار و نقش آن در ارتقای کار

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

اصول ساماندهی محیط کار و نقش آن در ارتقای کار ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

320,000 تومان

اصول نگهبانی

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آموزش کلی اصول نگهبانی نحوه گزارش نویسی(سرقت، درگیری و …)…

580,000 تومان

تجزیه، تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتریان براساس مدل DISC

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  تأثیر اصول روانشناسی بر تکنیک های بازاریابی و فروش محصولات…

480,000 تومان

توانمندسازی کارکنان

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: ارتباط های موثر و مهارتهای فردی تکنیک های خلاقیت و…

480,000 تومان

رهبری اصیل و رفتار سازمانی

بدون امتیاز 0 رای
530,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: تعریف سازمان تعریف مدیریت نوین و مدیریت استراتژیک تعریف و…

530,000 تومان