آشنایی با آفات و بیماری های درختان میوه

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

آشنایی با آفات و بیماری های درختان میوه آشنایی با آفات و بیماری های درختان میوه ویدئو پارت 1 خصوصی…

580,000 تومان

آشنایی با آفات و بیماریهای گلخانه

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

آشنایی با آفات و بیماری های گلخانه ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

320,000 تومان

اصول کاشت و پرورش گلهای آپارتمانی

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره:  کاشت و داشت و نگهداری گلهای آپارتمانی نحوه آبیاری و…

580,000 تومان

اصول کشت صیفی جات گلخانه ای

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آماده سازی بستر کاشت: آشنایی با انواع کود آلی، عملیات…

580,000 تومان
17%
تخفیف

اصول مدیریت آفات گیاهی

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: * رابطه اکولوژی جمعیت و مدیریت آفات * اهمیت پایش…

480,000 تومان
19%
تخفیف

اصول و مبانی بسته بندی در صنایع غذایی

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ اهمیت و نقش بسته بندی خصوصیات فیزیکی بسته بندی مواد غذایی انواع…

550,000 تومان

بازآموزی کارشناسان ناظر ساخت

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان

بازآموزی کارشناسان ناظر ساخت بازآموزی کارشناسان ناظر ساخت ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

420,000 تومان

بهترین شرایط آبیاری گیاهان گلخانه ای

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

بهترین شرایط آبیاری گیاهان گلخانه ای بهترین شرایط آبیاری گیاهان گلخانه ای ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می…

580,000 تومان

پرورش دهنده پرندگان زینتی

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

پرورش دهنده پرندگان زینتی پرورش دهنده پرندگان زینتی ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

580,000 تومان