آشنایی با قوانین کار بیمه و تامین اجتماعی

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با قانون تامین اجتماعی کلیات و تاریخچه تکالیف کارفرمایان…

380,000 تومان