شناسایی روند و فرآیندهای قانونی قراردادها

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با ماهیت انواع پیمان ها و قراردادها تشریح ارکان…

480,000 تومان