آنالیز و فرموله سازی استراتژی

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

آنالیز و فرموله سازی استراتژی آنالیز و فرموله سازی استراتژی ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

1,200,000 تومان
19%
تخفیف

ارزیابی مدل کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با ارکان اصلی ارزیابی مدل های  کسب و کار…

420,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان

اصول و مبانی مدیریت اصول و مبانی مدیریت ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

650,000 تومان

ایجاد و مدیریت نام تجاری

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان

ایجاد و مدیریت نام تجاری ایجاد و مدیریت نام تجاری ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

420,000 تومان

برندینگ(مدیریت برند)

بدون امتیاز 0 رای
780,000 تومان

برندینگ(مدیریت برند) برندینگ(مدیریت برند) ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

780,000 تومان

تحلیل کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان

تحلیل کسب و کار تحلیل کسب و کار ویدئو پارت 1 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

1,300,000 تومان

تحلیل محیط کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با ارکان اصلی محیط دور و نزدیک محیط کسب…

380,000 تومان

توسعه مهارتهای فردی

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: نیازمندی های تواندمندی در مذاکره مدل تیپ شخصیتی بنزی زبان…

900,000 تومان

راه اندازی و توسعه کسب و کار در اینستاگرام

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: آشنایی با پیج های تجاری ابزارهای پروموت در اینستاگرام تحلیل…

300,000 تومان