8%
تخفیف

اصول بازرسی و کنترل ایمنی انبار

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ انبارگردانی روشهای کنترل و کاهش مغایرات های انبارگردانی اهمیت و جایگاه انبار…

480,000 تومان
8%
تخفیف

انبار داری و اصول کاهش ضایعات در انبارها

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: اهداف کلی برنامه ریزی و کنترل موجودیهای انبار اهمیت موجودیها…

480,000 تومان

انبارداری و مهندسی انبار

بدون امتیاز 0 رای
580,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: مفاهیم برنامه ریزی و کنترل موجودی تعاریف و اصطلاحات (انبار/…

580,000 تومان
8%
تخفیف

انبارداری و مهندسی انبار

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: • سیستم های ثبت موجودی اقلام انبار • سیستم های…

480,000 تومان

انبارداری و مهندسی انبار

بدون امتیاز 0 رای
680,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: مفاهیم برنامه ریزی و کنترل موجودی تعاریف و اصطلاحات(انبار/CANBAN/LIFO/FIFO/JITو…) وظایف…

680,000 تومان
17%
تخفیف

مدیریت زنجیره تامین

بدون امتیاز 0 رای
480,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ سرفصل دوره: • مقدمه و تعریف زنجیره تامین • وظایف در داخل…

480,000 تومان